V-topp är Linda Sneckerhemma med barn under semestern men får lön
04 Jul 2015 12:28 pm
V-topp är Linda Sneckerhemma med barn under semestern men får lön
Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker har varit föräldraledig under våren. Men nu när riksdagen stänger ned för sommaren träder hon åter in i tjänst och kan därför kvittera ut 61.000 kronor i månadslön under semestern.
Källa: Expressen


För drygt tio år uppmärksammades att många föräldralediga riksdagsledamöter, av alla politiska kulörer, återgick i tjänst just under sommaruppehållet.

Det blev offentlig debatt och den dåvarande talmannen, Björn von Sydow (S), var bekymrad. Han talade med partiernas gruppledare och von Sydow sade då att han ”förutsatte allvarliga kamratliga samtal” vid behov.
Rädda Barnen skandal igen: Sida chefen Petri Gornitzka fick dubbla löner
10 Sep 2014 2:50 pm
Rädda Barnen skandal igen: Sida chefen Petri Gornitzka fick dubbla löner
När Charlotte Petri Gornitzka tillträde som vikarierande generaldirektör för SIDA fortsatte hon även ta emot lön från organisationen Rädda Barnen. Hon uppbar då 2 löner. En månadslön på 100.000 kronor var alltså inte tillräckligt för SIDAS nuvarande Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Enligt henne var det ”skäligt” att också ta emot totalt närmare en halv miljon från Rädda Barnen. En ersättning som generaldirektören betecknar som ett avgångsvederlag men som Rädda Barnen uppger var lön.

Charlotte Petri Gornitzka har tidigare kritiserats för att hon anställt ingift släkt.
Tidigare medarbetare avslöjar Klarnas strategi
07 Apr 2014 1:54 pm
Tidigare medarbetare avslöjar Klarnas strategi
Tidigare anställda på Klarna bekräftar bilden av ett bolag som tjänar stora pengar på påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. En tidigare medarbetare menar att vissa avgifter är på gränsen till olagliga - precis som Konsumentverket nu utreder. "Det är inte vår bedömning", säger bolagets vd.

Källa: SvD Näringsliv 5 april
Sanningen om Klarna
01 Dec 2013 9:50 am
Sanningen om Klarna
Sanningen om Klarna, dess metoder, girighet och om hur de tänjer på lagen.

Klarna AB grundades 2005 utav handelsstudenterna Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson. Företaget tillhandahåller betalningslösningar för e-handelsbranschen.

I media omnämns Klarna uteslutande i positiva ordalag, de har prisats för "sin skarpa affärsplan". De erbjuder betalningslösningar åt e-handelsföretag, där konsumenten får varan först och betalar i efterhand. Klarna tar betalt både av e-handelsföretaget och konsumenten. Detta är alltså den "skarpa" affärsplanen, att ta betalt två gånger. Det räcker inte att tjäna bra med pengar på e-handelsföretagen, man ska tjäna så mycket pengar det bara går på konsumenterna:

1. De ser till att driva in uteblivna skulder, de gör de genom sitt egna inkassobolag Segoria, skapat år 2005 samma år som Klarna grundades(2005).

2.De använder sig av kort betalningstid dvs 14 dagar vilket de håller hårt på. Har de inte fått in betalning i tid skickar de direkt en påminnelseavgift. De flesta betalar sina räkningar den 25, detta använder naturligtvis Klarna till sin fördel.

3. De säger upp ingått avtal och skickar ärendet vidare till inkasso. Har de inte fått in betalning i tid skickar de vidare ärendet till inkasso och säger upp ingått avtal. Kunden får välja att betala in totalbeloppet inklusive inkassoavgift eller så erbjuds de en ny dyrare betalningsplan.

Att som konsument ingå avtal med Klarna är extremt riskfyllt: En sen betalning renderar i påminnelseavgift, en utebliven betalning skickas vidare till inkasso, uppsägning av ingått avtal riskerar sätta konsumenten i ekonomisk trångmål.

Är då detta lagligt? Ja tyvärr
Är det etiskt? Nej
Är det girigt? Ja!

Vad kan vi som konsument då göra?
1.Ingå inga avtal med Klarna.

2.Berätta för så många bekanta som möjligt om deras tillvägagångssätt

3.Undvik att handla utav butiker som använder sig av deras betalningslösningar. Detta är lättare sagt än gjort då de flesta större e-handelsföretag idag använder sig av Klarnas betalningslösningar.

Girighet ingår i de sju dödssynderna.

"En girig person tänjer gärna orealistiskt mycket på gränserna och får oftast ett dåligt rykte för sin snikenhet bland sina anhöriga."
Källa: Wikipedia

Åsiktsregistrering i Sveriges Radio "Ring P1"
21 Dec 2012 9:25 pm
Åsiktsregistrering i Sveriges Radio
Sveriges Radios populära lyssnarprogram "Ring P 1" har i tysthet registrerat personers politiska hemvist, sjukdomar och religionstillhörighet i en "telefondatabas". Tidigare har enbart uppgifter som namn, telefonnummer samt ämne registrerats i databasen i redaktionellt syfte, helt i enlighet med PUL, dock utan att tydligt informera sina medverkande. Enligt ett internt dokument signerat Erica Hedin, projektledare ring P1 daterat 2012-11-30 skall alltså även folks åsikter registreras. Ylva M Andersson, ansvarig utgivare säger sig inte kännas vid att även personers politiska hemvist, sjukdomar och religionstillhörighet registrerats. Datainspektionen har ingen möjlighet att kommentera Sveriges Radios åsiktsregistrering då Sveriges Radio lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen och har utgivarbevis från Myndigheten för radio och tv.
Otidsenliga politikerpensioner
05 Nov 2012 10:35 pm
Otidsenliga politikerpensioner
En granskning utfört av Sveriges radio i september 2011 visar att 450 lokala politiker fick ut visstidspension, något de kan plocka ut redan vid 50års ålder. Kommunerna betalar under ett år ut 70 miljoner till politiker som inte behöver söka nytt jobb. För den vanlige medborgaren gäller arbetslinjen. Vid eventuell arbetslöshet är han hänvisad till arbetslöshetsförsäkringen med helt andra ekonomiska förutsättningar och regelverk. Det gamla ordspråket kommer väl till pass här: "Det är skillnad mellan folk och fä" där fä är boskap dvs. medborgarna. SKL som är en arbetsgivare och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner är snabba att påpeka "vanliga" anställdas reallöneutveckling och villkor men om politikernas egna villkor talas det tyst om, där är det locket på.
Skandalen Parken Zoo i Eskilstuna
18 Oct 2012 7:51 pm
Skandalen  Parken Zoo i Eskilstuna
I ett reportage gjort av TV 4 och Kalla Fakta uppger djurparkchefen Helena Olsson att de skickat djur till andra djurparker när de i själva verket avlivats. Vidare visar programmet på missförhållanden i hanteringen av döda djur. I ett frysrum ligger döda utrotningshotade djur huller om buller tillsammans. Detta bryter mot djurskyddslagen som säger att döda djur skall behandlas med värdighet.

Den kommunalägda parken Zoo i Eskilstuna utger sig för att bevara utrotningshotade arter. Enligt ordförande Tommy Hamberg har parken åtagit sig att: "har tagit sig före att utrotningshotade arter skall överleva, inte varje individ och just nu".

Enligt företrädare för parken avlivades tre utrotningshotade pumor därför att de var sjuka vilket dementeras av dåvarande veterinär Göran Sjöström.

Helena Olsson har bland annat sagt i Kalla Fakta att tre pumor har avlivats för att de var för gamla. I själva verket var två av de avlivade djuren puma-ungar.

Vidare har insamlade pengar till organisationen ALTA ej inbetalats, en insamling som pågått under flera år.
Kommunalrådet Lars Ahlkvist (M) i Hörby kommun lät vän måla tavla för 600 000
25 Sep 2012 12:08 pm
"Ett konstverk av den här typen fordrar en mycket speciell kompetens. Därför beslutade vi att utnyttja de undantagsregler som finns i lagen om offentlig upphandling och som gav oss möjlighet att kontakta och välja bara en leverantör", säger kommunchef Arne Bertilsson på kommunens hemsida.

Hörby kommun och Hörby industrifastigheter (Hifab) har delat på kostnaden för målningen som ska hänga i det nya kommunhuset.
Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka anställde ingift släkt
05 Sep 2012 5:15 pm
Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka anställde ingift släkt
Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka har anställt en till sin familj närstående person i sin stab (ingift släkt), medvetet åsidosatt gällande jävsregler och personligen beordrat en lönesättning för sin vän som ligger långt ovanför gällande praxis för såväl handläggare som chefer på myndigheten. Generaldirektören har även beslutat om förlängning av sagde person trots intern kritik från bland annat jurister.Sidas GD har även beordrat upphandling av ledarskapskonsult till ledningsgruppen som är nära vän till henne. Konsulten (Enhancer AB) har själv medverkat till att skriva uppdragsbeskrivningen i strid med gällande lagstiftning kring offentliga upphandlingar."
Miljonrullning på tillväxtverket
30 Jul 2012 10:59 am
Miljonrullning på tillväxtverket
Tillväxtverket har konsekvent brutit mot sina egna regler för representation:

Enligt myndighetens egna riktlinjer för intern representation ska de välja restauranger som ”möjliggör att representationskostnader kan hållas nere”. Tvärt om har verket spenderat miljoner av skattebetalarnas pengar på exklusiva slottsvistelser, middagar, vinprovning och spa. Förutom extern representation läggs miljoner på intern representation som medarbetardagar, planeringsdagar, enhetsmöten, chefsmöten men även vissa kostnader i samband med utbildning.
Sidor 1  2