Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » About


 Om svartlista

 

Om Svartlista.se

 

Svartlista.se bildades 2003 som en av de första oberoende konsumetsajterna på internet. Verksamheten har sen dess växt. Antalet registrerade medlemmar uppgår just nu till ca 1700 stycken, antalet läsare ännu fler. Detta gör oss starka tillsammans och en maktfaktor att räkna med. Vår trovärdighet bland allmänhet och företag är stor.

 

Svartlista.se strävar efter att tillhandahålla en användbar gratis tjänst där konsumenter hjälper varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter men även företagare kan  publicera rapporter samt ta del av den information som delges på webbplatsen.

 

Här kan konsumenter publicera sina klagomål samt söka information om oseriösa företag för att varna andra och eller för att nå en eventuell förlikning med motparten.  Vår trovärdighet bland allmänhet och företag är stor vilken bygger helt på att de uppgifter som lämnas här är korrekta. Vi uppmanar och kräver därför att alla uppgiftslämnare är sanningsenliga i sina rapporter. Avsteg från detta resulterar i omedelbar avstängning. Även om alla rapporter granskas innan de publiceras kan vi  inte garantera att alla  är riktiga och äkta. Vi  uppmanar därför alla våra läsare att  kritiskt granska, samt att bilda sig en egen uppfattning på allt sammantaget publicerat material.  

 

Verksamheten bygger på och är helt beroende av våra medlemmar, konsumenter såväl som företagare. Den drivs utan vinstintresse för allmänhetens bästa. Vi erbjuder möjlighet till medling mellan konsument och företagare om så båda parter önskar. Tjänsten är ideell och utan kostnad. I framtiden planerar vi att införa en eller ett par plus tjänster för att ytterligare kunna utveckla verksamheten. De tjänster som idag erbjuds kommer dock alltid vara gratis för våra medlemmar.

 

Avslutningsvis vill jag tacka våra trogna medlemmar för att ni hjälper till och bidrar till att göra Sverige konsumentvänligare.

 

Med vänliga hälsningar

 

Svartlista 2012-03-25