Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Anvandarvillkor


Användarvillkor 1.  Allmänt om villkoren och användningen av innehållet på webbplatsen Svartlista.seAnvändare, genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat nedan angivna villkor, härefter ”Användarvillkor” gällande webbplatsen Svartlista.se. Svartlista.se förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra användarvillkoren. Svartlista.se rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad rörande innehållet i dem.

 

2. Användarens egen ansvar vid publicering av information och material på Svartlista.seVarje användare är personligt ansvarig för den information och det material som denna publicerar på webbplatsen.

3. Rapporter skrivna på Svartlista.seVi uppmanar och kräver att alla författare är sanningsenliga i sina rapporter. Avsteg från detta resulterar i omedelbar avstängning.

På begäran kan användaren komma att behöva komplettera sin rapport för att den skall kunna publiceras och eller för att den inte skall plockas bort.

Det finns inga garantier för att din rapport kommer att bli publicerad här på Svartlista. Väl publicerad, reserverar vi oss rätten att när som helst plocka bort den ur vårt arkiv utan närmare motivering.

Vi reserverar oss rätten att välja en lämpligare kategori för din rapport om vi anser den vara felaktigt placerad.

Vi reserverar oss rätten att om vi finner det nödvändigt plocka bort information som vi bedömer strider mot personuppgiftslagen (1998:204 ), PUL.

 

4. Information och övrigt publicerat material på webbplatsen Svartlista.seSvartlista.se strävar att i möjligaste mån verka att de rapporter som publicerats på webbplatsen är äkta och riktiga. Vi kan dock inte lämna några garantier för att så är fallet, vi uppmanar därför våra alla våra användare att kritiskt granska samt att bilda sig sin egen uppfattning på allt sammantaget publicerat material. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Svartlista göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av felaktiga uppgifter eller påstått felaktiga uppgifter i rapporterna eller andra uppgifter på denna webbplats.5. E-post adressVid registrering av medlemskap på Svartlista.se förbinder sig användaren att uppge korrekt e-postadress. Anledningen är främst för att den kan komma att användas vid en eventuell medling mellan parterna men fyller även en säkerhetsmässig aspekt. Att inte uppge någon e-postadress eller  att uppge falsk sådan kan leda till avstängning.

Genom att publicera din rapport på Svartlista.se godkänner du att vi använder din e-postadress vid en eventuell medling. E-postadressen kommer dock ej att lämnas  ut till tredje part.Användarvillkoren ändrades senast den 2012-03-25