Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Bestrida-faktura


bestridafaktura.jpg

Bestrida faktura

 

Du ska aldrig betala för en tjänst som du inte har beställt. Om du har fått en faktura för något som du inte har beställt ska du:

  • bestrida fakturan. Det innebär att du skriver till företaget och berättar att du anser att fakturan är felaktig. Företaget måste kunna bevisa att du är skyldig att betala.
  • Spara alltid en kopia av ditt brev eller e-postmeddelande som bevis. Du riskerar aldrig betalningsanmärkning så länge du bestrider kravet. Obs! Har ärendet gått till  kronofogdemyndigheten ska du även bestrida detta

Tips: Du kan som privatperson kostnadsfritt få hjälp med ditt ärende hos konsumentombudsmannen i din kommun.

Mall för att bestrida faktura

Länken nedanför innehåller en mall du kan använda för att bestrida en faktura. Fyll i den så att den passat ditt ärende och skicka den till företaget.

Bestrida faktura