Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Cookies


Integritetspolicy och cookies på webbplatsen Svartlista.se

 

Integritetspolicy

 


Användaren uppmanas att lämna ifrån sig obligatoriska person och adressuppgifter vid registrering som sedan lagras i vår databas. Av dessa kommer endast användarnamn att vara publikt. Övriga uppgifter är hemliga och kommer under inga omständigheter att lämnas ut till utomstående. Undantaget är om brott begåtts och polis begär att få ut dessa uppgifter.

 

Svartlista.se sparar användarens IP-nummer vid registrering av säkerhetsskäl, för att säkerhetsställa att användaren är den han utger sig för.

 

Svartlista.se kan komma att använda sig av användarens e-postadress för att informera denna om viktiga händelser som berör webbplatsen samt vid en eventuell medling. Användarens e-postadress kommer dock aldrig lämnas ut till tredje part.

 

Svartlista.se tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar den personliga integriteten. Det innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke.

 

Cookies (kakor)

 

 

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad dessa cookies används till och 
  • Om hur cookies kan undvikas        

 

På Svartlista.se webbplats används cookies för att kunna föra besöksstatistik

 

Användarens IP-nummer sparas av säkerhetsskäl.