Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Fragor-and-svar


Frågor/Svar

 

Frågor & Svar

 

 

 

 

 

Här presenterar vi vanligt förekommande frågor och svar. Vi har valt att dela upp dessa i två kategorier: Konsument respektive Företagare.


Konsument:
 Vad är Svartlista.se och vilken funktion fyller den?


Svar: Svartlista är ett forum för konsumenter såväl som för företagare. Svartlista fyller främst tre funktioner:


  • Att hjälpa den som blivit orättvist eller på annat sätt felaktigt behandlad

  • Att dela med sig och varna andra för för att råka ut för samma sak.

  • Att  kostnadsfritt medla mellan konsument och företagare


 Jag har blivit orättvist behandlad. Hur gör jag för att rapportera detta?


Svar: För att rapportera ett företag måste du först vara medlem. Du blir medlem genom att registrera dig.


 Kostar det något att bli medlem?


Svar: Nej det kostar inget att bli medlem. Svartlista drivs ideellt utan vinstintresse för allmänhetens bästa. I framtiden planeras att införa ett par plustjänster som beräknas bli avgiftsbelagda men de funktioner som idag erbjuds kommer alltid vara gratis.


 Jag har nått en uppgörelse med motparten. Hur gör jag för att ta bort rapporten?


Svar: Du kan själv ta bort din rapport i din kontrollpanel


 Jag har skrivit en rapport men den har inte blivit godkänd?


Svar: Varje rapport granskas manuellt före publicering. Att din rapport ej blivit godkänd beror vanligtvis på att den inte är fullständig och eller innehåller uppgifter som strider mot vår policy gällande personuppgiftslagen (PuL). Vidare godkänns i regel enbart rapporter byggda på användarens egna upplevelser dvs. att den ej bygger på andrahandsuppgifter. Undantag görs då uppgiftslämnaren inte själv är förmögen att skriva rapport.  Du kan komplettera och ändra din rapport i din kontrollpanel. För mer information angående PuL, klicka på länken nedan:


http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/Kan jag kontakta andra medlemmar, och hur går det till?


Svar: Du kan kontakta andra medlemmar genom att fylla i ett kontaktformulär. Du kan göra det i kontrollpanelen. Klicka på medlemmar, medlemmens namn. Därefter klickar du på länken "kontakta(medlemsnamn)".


Avsluta konto?

 


 

Svar: För att avsluta ditt konto. Använd kontaktformuläret. Skriv "Avsluta medlemskap" i meddelandefältet. bifoga användarnamn och e-postadress.

http://svartlista.se/index.php/contact

 

Jag har som konsument blivit orättvist behandlad. Vad ska jag göra?


Svar: Vi rekommenderar alltid att du


  1. Kontaktar motparten för att där söka nå en uppgörelse.

  2. Om det inte lyckas rekommenderar vi att du dels skriver en rapport här på Svartlista.se dels kontaktar konsumentvägledaren i din kommun för vidare rådgivning. Konsumentvägledaren erbjuder juridisk rådgivning och hjälper dig i konsumentfrågor. Tjänsten är gratis för konsumenter. Använd den!

  3. Som en sista utväg kan du kontakta oss på kundservice:


 http://svartlista.se/index.php/contact


 

 

 

 

Företagare


 Mitt företag har blivit rapporterat på Svartlista.se. Vad ska jag göra?


Svar: Alla företag får klagomål någon gång, det är helt normalt. Det som skiljer de goda från de dåliga är hur de hanterar klagomålen. Om du som företagare fått ett klagomål kan du fortfarande göra rätt för dig. Väl skött kan ett klagomål emot dig defacto förbättra din trovärdighet och rykte. Vi erbjuder dig en möjlighet att helt enkelt kommentera de klagomål som riktats mot ditt företag. För att göra detta måste du vara medlem och inloggad. Först därefter kan du kommentera rapporten. Du kan även kontakta skribenten genom att fylla i ett kontaktformulär. För att göra detta måste du vara medlem och inloggad. Därefter klickar du på användarnamnet i rapporten, vidare klicka på länken Kontakta(medlemensnamn).


Hur kommer jag i kontakt med den som skrivit rapporten?


Svar: Du kan skicka ett e-postmeddelande till den som skrivit rapporten. För att göra detta måste du vara medlem och inloggad. Därefter klickar du på användarnamnet i rapporten, vidare klicka på länken Kontakta(medlemensnamn).


 Jag som företagare vill att Svartlista agerar medlare. Hur fungerar det?


Svar: Svartlista.se kontaktar den som skrivit rapporten med förfrågan om medling i syfte att nå en uppgörelse. Denne kan då välja om han ska acceptera eller avböja.  Tjänsten är kostnadsfri för båda parter.


 Mitt företag har blivit rapporterat, de anklagelser riktade mot oss stämmer inte. Jag vill att ni raderar rapporten. Om inte överväger vi att vidta åtgärder.


Svar: Det är omöjligt att garantera att varje rapport som publicerats är sann och riktig. Varje enskild rapport granskas manuellt och bedöms utifrån dess innehåll. Vi kommer aldrig att radera någon av våra användares rapporter efter hot om påtryckningar såvida det inte strider mot vår policy. Det bästa du kan göra är att så sakligt som möjligt kommentera rapporten och eller försöka nå en uppgörelse med motparten.


Avsluta konto?


Svar: För att avsluta ditt konto. Använd kontaktformuläret. Skriv "Avsluta medlemskap" i meddelandefältet. bifoga användarnamn och e-postadress.


http://svartlista.se/index.php/contact