Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Hus-och-hem » Oduglig vindkraftsanläggning

Oduglig vindkraftsanläggning

Webbadress: http://ISSS.se
Företagsnamn: Institute of Swedish Safety & Security
Var hände det: Enköping
Namn på produkt / tjänst: Vindkraftverk, nätanslutet system
Värde på förlust (kr): 51259 kr

Skribent: gunnaroberg@bredband2.com

Via företagets annons på Blocket hittade jag företaget i Östervåla. Philip Wayer som företrädde företaget gav ett seriös och kunnigt intryck och påstod sig ha gjort många liknande installationer och bedömde mitt vindläge som gott. Jag accepterade offerten på en komplett, nätansluten anläggning med en 2 kW vindgenerator inklusive installation. Montering och inkoppling gjordes i slutet av mars 2016. Jag betalade fakturan strax därefter. Det visade sig att anläggningen inte genererade någon effekt överhuvud taget och jag reklamerade därför till säljaren. Philip W besökte mig och vi bokade tid för åtgärd, byte av generatorn. Generatorn byttes ut vilket inte gjorde någon skillnad alls. Ny reklamation och nytt besök. Nästa gång byttes växelriktarna ut. Inte heller detta gav någon som helst effekt. Philip W föreslog då att en provisorisk mast skulle monteras för att kunna pröva en helt annan generator. Detta kom dock aldrig att bli av. I oktober föreslog Philip W att häva köpet. Jag erbjöd mig att behålla mast och elkabelinstallation då jag avsåg att anlita en annan leverantör senare. Därefter gick det inte längre att nå Philip W under en lång period. I november lovade han att förankra vår uppgörelse i styrelsen vid styrelsemöte den 3 december och därefter återkomma. Återigen gjorde han sig oanträffbar. Jag skickade då ärendet ttill Kronofogden som betalningsföreläggande. Han bestred med argumentet att det inte var något fel på anläggningen. I januari lyckades jag få tillstånd ett möte med Philip W i Östervåla för att om möjligt undvika en rättslig tvist. Han förklarade då att han inte fått godkänt i Styrelsen att häva köpet och återbetala köpeskillingen. Han föreslog att han skulle pröva en annan generator på en tillfällig mast och jag gick med på detta. Tid bestämdes till den 20 februari och jag lovade sätta upp en ställning för att underlätta den tillfälliga installationen. Philip W (Philip hade armen i gips) och hans medhjälpare Nick kom vid tolvtiden och vi hjälptes åt med montaget. Det visade sig att Philip W glömt vingarna till generatorn hemma varför monteringen inte kunde slutföras. Vi bestämde ny tid måndagen den 27/2. Under veckan hänsköts betalningsföreläggandet till tingsätten och jag begärde anstånd med kompletteringar. Philip W meddelade att han inte skulle göra något ytterligare försök med den andra generatorn förrän jag återkallat målet i tingsrätten. Jag svarade att jag skulle hålla målet vilande och återkalla det så snart jag såg att anläggningen fungerade. Detta gick inte Philip W med på och jag ser mig nu ändå tvingad att gå vidare och anlita ett ombud för att kunna häva köpet.

Lägg till bild

Om skribenten

Småskalig lantbrukare som är intresserad av förnyelsebar energi.


Visa PDF | Visa utskrift
Antal besök: 1316 - Datum: Tue, 28 Feb 2017

Kommentarer

Du är inte behörig att kommentera. Du måste logga in, för att kunna lämna en kommentar.