Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Hus-och-hem » Tingsrättsdom mot kemtvätt som struntar i ARN

Tingsrättsdom mot kemtvätt som struntar i ARN

Webbadress: http://
Företagsnamn:
Var hände det:
Namn på produkt / tjänst:
Värde på förlust (kr):

Skribent: lennart

Min fru stickade en kappa i ekologisk ull. Det tog henne två år.
När den var färdig fanns en fläck på den och hon lämnade den till en kemtvätt i Landskrona.
Kappan kom tillbaka i halv storlek. Hårt tovad och helt förstörd. Tvätteriet hade tvättat den i maskin på ett handprogram för att ta bort fläcken och man påstod att man följt tvättrådet.
Symbolen var handtvätt 30grader. Se bifogade bild.

Den förstörda kappan finns kvar och är en sorglig syn.http://www.alternativ.nu/index.php?action=dlattach;topic=133897.0;attach=82049;image

Brevväxling och krav etc följde.

Sammanfattning

Fallet med den förstörda ullkappan avgjordes till slut i Lunds tingsrätt.
Denna  meddelade dom 2013-05-30 i mål FT2067-13. Den innebar att Lars Fiebig kemtvätt skulle betala 4000:-dvs samma summa som ARN rekommenderade skulle betalas. Vardera parten står för sina rättegångskostnader. Då målet var ett sk småmål finns bara kostnader för eget arbete. Summan är nu betald och ett ärende som tagit 16 månader via ARN. Kronofogden, Tingsrätten är slutfört.

Lärdomen ,man kan dra är att en näringsidkare kan försöka trötta ut den som har ett krav genom att konsekvent antingen inte svara eller förneka ansvar.
I detta fall stötte man emellertid på en ovanligt envis person vilket jag utan omsvep erkänner mig vara. Har dessutom viss känsla för att dra ett litet strå till stacken så kanske en annan gång någon mindre envis person kan dra nytta därav.

Utan tvivel är det dags att ge ARN större befogenheter. Det är ganska självklart att en Tingsrätt inte kan ha samma möjligheter att bedöma ett fall lika erfaret och branschkunnigt som ARN kan.


I övervägande antal fall följs ARN:s rekommendationer.Detta var dock ett ganska ovanligt mål. Fallet har som tidigare sagts hanterats av ARN, Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut var enhälligt.
Till ARN inkom 2012 ca 11500 ärenden. Till avdelningen för tvätt 112 ärenden. ARN:s beslut i dessa ärenden följdes till 100% enligt uppföljningen. Skulle Lars Fiebig Kemtvätt inte göra sammaledes blev de det enda företaget det året.
Tvätteriförbundet säger att de garanterar att deras medlemmar följer ARN:s beslut. Tilltron till ARN:s kompetens är där total.  Intresseledamöterna utses efter förslag från myndigheter och konsument- och branschorganisationer som regeringen bestämt. De ska vara opartiska och varken stödja konsumenten eller företaget i tvisten. En domare leder nämndsammanträdena.
Nu är Lars Fiebig kemtvätt inte medlem i branschförbundet varför Tvätteriförbundet inget kunde göra.

Återstod således för den enskilde att gå den långa och något osäkra vägen via Kronofogde och Tingsrätt.

Sist ett citat av Blandaren (tror jag)

Stå på dig annars står nån annan på dig!

Hela ärendet och dess gång finns på alternativ.nu  Rubrik ullkappa maskintvätt.

Hälsningar

Lennart
tel 0707904766

Lägg till bild

Om skribenten


Visa PDF | Visa utskrift
Antal besök: 1257 - Datum: Sat, 29 Jun 2013

Kommentarer

Du är inte behörig att kommentera. Du måste logga in, för att kunna lämna en kommentar.