Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Jobb-och-utbildning » CSN påminnelseavgift

CSN påminnelseavgift

Webbadress: http://
Företagsnamn:
Var hände det:
Namn på produkt / tjänst:
Värde på förlust (kr):

Skribent: Admin2


 


Vill med detta varna dem med studielån. Vid sen betalning utgår en påminnelseavgift på hela 200kr! Långt mer än vad som är brukligt inom det privata. Påminnelseavgiften påförs redan 5 dagar efter förfallodag. 


 För dem med autogiro skall pengar finnas på kontot en dag innan förfallodatum. Saknas pengar vid överföringstillfället flyttas betalningen fram till nästa betalningstillfället varpå en betalningspåminnelse på 200kr påförs.


 


 


Ett studiestödssystem i kris


"Liten tillgänglighet, långa handläggningstider och sena utbetalningar. Studenters vittnesbörd om problemen i studiestödssystemet kommer allt tätare. Våren 2000 riktade också Riksdagens revisorer skarp kritik mot Centrala studiestödsnämnden, CSN, för bristande effektivitet och service hos myndigheten. Det är ingen överdrift att påstå att det nuvarande studiemedelssystemet lider av en legitimitetskris.


Samtidigt tar Centrala studiestödsnämnden ut allt högre administrativa avgifter av studenterna. Sedan slutet av 1980-talet har CSN:s avgiftsintäkter ökat med över 500 procent. Påminnelseavgifterna för dem som betalar sina studielån för sent ligger högt över den nivå som privata företag tvingas rätta sig efter. Kombinationen av stigande avgifter och försämrad service är stötande. De ekonomiska tillskott som regeringen har fördelat till CSN har uppenbarligen inte hjälpt. Effektivitetsproblemen kvarstår."


  

Lägg till bild

Om skribenten

/Admin


Visa PDF | Visa utskrift
Antal besök: 2804 - Datum: Mon, 22 Nov 2010

Kommentarer

Du är inte behörig att kommentera. Du måste logga in, för att kunna lämna en kommentar.