Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Juridik


Ångerrätt, Öppetköp, Bytesrätt

 

Ångerrätt

När du som konsument handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.
Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Returfrakten


Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du själv betala returportot. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten.

Distansavtal


Om du köper en vara till exempel på postorder, från TV-shop eller på Internet, har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. När du handlar varor på distans räknas ångerfristen från den dag då du har fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna.

Ångerrätten gäller också om du träffar avtal om en tjänst på distans. Det kan exempelvis vara hantverkstjänster, men lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster och finansiella instrument, som krediter, försäkringar och betaltjänster. Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar, utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Ångerrätten börjar dock aldrig löpa förrän du har fått den information som säljaren måste ge dig. När du köper finansiella tjänster ska du även ha fått avtalsvillkoren för att ångerfristen ska börja löpa.

Undantag


Lagen gäller inte för alla avtal som ingås på distans - det finns vissa undantag. Vill du veta mer om dessa eller om lagen i övrigt, se länkarna längst ner på sidan.

Postorder


För postorderförsäljning finns, förutom reglerna i distans- och hemförsäljningslagen, särskilda. Dessa har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen.

Hemförsäljning


Reglerna om hemförsäljning gäller om du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller träffar avtal om en tjänst med en näringsidkare i ditt eget hem eller på en utflykt som näringsidkaren har arrangerat utanför sitt fasta försäljningsställe. Reglerna gäller även för Home Parties och för avtal som ingås till exempel på din arbetsplats, på en tågresa eller något annat ställe där du kan ha svårt att komma undan en försäljare.

Även vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt. Om du ingår ett avtal om en livförsäkring har du längre tid på dig att ångra dig, 30 dagar.

Informationshandling


När du ingår ett hemförsäljningsavtal ska säljaren samtidigt ge dig en handling med information om din ångerrätt, samt namn och adress till den som du ska vända dig till om du ångrar dig. Du ska skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att du har fått den. Med informationshandlingen ska du också få en ångerblankett som du kan använda om du ångrar dig.

Ångerfristen beräknas på samma sätt vid hemförsäljning som vid distansavtal. Ångerfristen börjar inte löpa förrän du har fått ett exemplar av informationshandlingen och ångerblanketten.

Om du har tagit emot varan eller materialet (exempelvis byggmaterial om du beställt en hantverkstjänst, eller en dosa för banktjänster på Internet om du beställt en banktjänst) vid ett hembesök måste du hålla varan eller materialet tillgängligt så att säljaren kan hämta det hos dig. Om du fick varan eller materialet senare är det din skyldighet att skicka tillbaka varan till säljaren. Du har då rätt att få ersättning för skäliga returkostnader.

Undantag


Det finns en del undantag när reglerna om hemförsäljning inte gäller, till exempel
- om det du har köpt sammanlagt kostar mindre än 300 kronor.
- om avtalet ingås vid ett hembesök som ägt rum på ditt initiativ och uttryckliga begäran.
Vill du läsa mer om undantagen eller om lagen i övrigt, se länkarna nedan.

Öppet köp

Att handla på öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid.


Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp när du handlar i butiker. Men det finns många varuhus, affärskedjor och enskilda affärer som tillämpar öppet köp utan att du behöver be om det.

Det är alltså inte självklart att du kan återlämna en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ett köp. Vill du köpa en vara på öppet köp bör du be om det innan du betalar. Om affären går med på öppet köp är det viktigt att detta antecknas, till exempel på kvittot. Spara alltid kvittot. Lämna tillbaka varan i tid, det vill säga innan öppet köp-tiden går ut. Varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.

Bytesrätt

En del affärer som inte tillämpar öppet köp kan i stället erbjuda dig bytesrätt. Det innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan i stället.


Ibland erbjuds du ett tillgodokvitto om du ångrar köpet. Du får alltså inte igen dina pengar. Dina skyldigheter när du köper med bytesrätt är i stort sett desamma som vid öppet köp. Innan du betalar, fråga när du senast måste lämna tillbaka varan. Spara alltid kvittot.

Det står ofta "Reavaror bytes ej" i affärerna, vilket är lätt att missförstå. Självklart har du rätt att klaga på en reavara - om det är något fel på den.