Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Lagar


Kunden har inte alltid rätt. Men det finns många lagar som stärker konsumenternas rättigheter.

Konsumentköplagen


gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare, exempelvis i en affär. I lagen finns bland annat konsumentens rättigheter när det är fel på varan och när leveransen blir försenad.

Läs konsumentköplagen [Rixlex, SFS 1990:932]

 

Konsumenttjänstlagen


gäller när en privatperson låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som han eller hon äger. Lagen är konsumentens skydd vid till exempel reparationer, som snickeri och målning i ditt hem, och vid förvaring, exempelvis om pälsen som lämnats in över sommaren blir stulen.

Läs konsumenttjänstlagen [Rixlex, SFS 1985:716]

 

Marknadsföringslagen


Reklamens påståenden och löften ska vara sanna, och säljaren ska kunna bevisa att de är det. Vilseledande och osaklig reklam kan förbjudas.

Läs marknadsföringslagen [Rixlex, SFS 1995:450]

 

Distans- och hemförsäljningslagen


gäller när privatpersoner handlar via postorder, Internet, telefon eller vid andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid han/hon har på sig. Lagen ändrades den 1 april 2005.

Läs distans- och hemförsäljningslagen [Rixlex, SFS 2005:59]

 

Konsumentkreditlagen


ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit, vid exempelvis banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra - och med kontant betalning.

Läs konsumentkreditlagen [Rixlex, SFS 1992:830]

 

E-handelslagen


gäller handel via Internet. Den gäller både näringsidkare och konsumenter. Lagen innehåller bland annat krav på att konsumenten ska få tillgång till avtalsvillkoren samt få information om de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal.
Läs e-handelslagen [Rixlex, SFS 2002:562]

 

Avtalsvillkorslagen


Det är förbjudet att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt, eller i garantier och beställningssedlar.

Läs avtalsvillkorslagen [Rixlex, SFS 1994:1512]

 

Paketreselagen


Enligt lagen ansvarar researrangören för att informationen i kataloger och broschyrer är tydlig och begriplig. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, betalningsvillkor med mera.

Läs paketreselagen [Rixlex, SFS 1992:1672]


 

Produktsäkerhetslagen


ska skydda konsumenter från farliga varor och tjänster. Bara säkra varor och tjänster får säljas. Farliga varor och tjänster kan förbjudas av Konsumentverket.

Läs produktsäkerhetslagen [Rixlex, SFS 2004:451]

 

Prisinformationslagen


ställer krav på att konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag, som kommer att fyllas ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.

Läs prisinformationslagen [Rixlex, SFS 2004:347]

 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter


skyddar privatpersoner som får rådgivning om placeringar i till exempel aktier, fondandelar eller optioner. Rådgivaren måste vara kompetent och dokumentera den rådgivning som lämnas.

Läs lagen om finansiell rådgivning till konsumenter [Rixlex,
SFS 2003:862]