Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Lankar


 

Här finner du länkar till svenska och internationella myndigheter, organisationer och föreningar inom konsumentområdet.

Svenska myndigheter och institutioner


Allmänna reklamationsnämnden
Barnombudsmannen, BO
Boverket
Datainspektionen
DO - ombudsmannen mot etnisk diskriminering (diskrimineringsombudsmannen)
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Folkhälsoinstitutet
Giftinformationscentralen
Hjälpmedelsinstitutet
Jordbruksverket
JämO - Jämställdshetsombudsmannen
HomO - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Marknadsdomstolen
Medborgartorget - portal för samhällsinformation
Naturvårdsverket
Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet
Nämnden för offentlig upphandling, NOU
Premiepensionsmyndigheten, PPM
Post- och telestyrelsen
Räddningsverket
Samhällsguiden - länkar till viktig samhällsinformation
Skatteverket
Skolverket
Småhusskadenämnden
Skyddsnätet
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån, SCB
Sverige.se - guide till svenska myndigheter
Tullverket
Ungdomsstyrelsen
Vägverket

Organisationer, föreningar, bolag


Etiska Rådet mot könsdiskriminerande reklam
Euro Info Centre - stöd till små och medelstora företag
Fastighetsägarna - branschorg. för privata fastighetsägare
Fonus - begravningar & familjerätt, kooperativägd koncern
Gröna Bilister
Klagareklam.se [Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM)]
Kontrollerad bilverkstad
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas elrådgivningsbyrå
Konsumenternas tele- och Internetbyrå
KRAV - kontrollföreningen för ekologisk odling
LivsmedelsSverige - mat & miljö
Marknadsetiska Rådet
Matplatsen - för unga om nyttig, god, grön och bra mat
Miljömärkarna - om Bra Miljöval, Svanen, KRAV och EU-blomman
Motormännens Riksförbund, M
NTF - Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Råd & Rön
SIS miljömärkning - om Svanen och EU-blomman
SIS standardisering
Svensk Bilprovning
Sveriges Begravningsbyråers Förbund - branschorganisation för privata begravningsbyråer
Svensk Handel
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Sveriges Konsumentråd
Svenska Naturskyddsföreningen

Lagsamlingar


Lagrummet - regeringskansliets rättsinformation
Rättsnätet
Svensk Författningssamling

Konsumentskydd vid köp av villa eller bostadsrätt


AB Bostadsgaranti
Boverket
Fastighetsmäklarnämnden
HSB Riksförbund
Riksbyggen
SBC - Svenskt bostadsrättscentrum

Internationellt


ANEC - europeiska konsumenters röst i EUs standardiseringsarbete
BEUC - europeisk konsumentorganisation
Consumers International
EU-länkar till olika EU-institutioner
EU-kommissionens direktorat för hälso-, mat- och konsumentfrågor
EUR-lex, ingång till EU-rätten
Forbrugerrådet, Danmark
Forbrugerstyrelsen, Danmark
Forbrukerrådet, Norge
Forbrukerombudet, Norge (norska KO)
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Norge
Konsumentverket, Finland, (Kuluttaja-asiamies, Suomi)
National Consumer Council (NCC) - Storbritanniens konsumentorganisation
Neytendasamtökin, Island
Nordiska ministerrådets databas över konsumentforskning
OECD online - Organisation for Economic Cooperation and Development, med 29 medlemsländer