Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Naringsliv-och-samhalle » Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Hem och Skola

Webbadress: http://
Företagsnamn:
Var hände det:
Namn på produkt / tjänst:
Värde på förlust (kr):

Skribent: Admin2


Tillhör du en av dem som har skänkt eller funderar på att skänka pengar till Riksorganisationen Hem och Skola www.hemoskola.se, en organisation som ämnar motverka mobbning och rökning i skolan? Då kan denna information vara av intresse. Uppdrag Granskning avslöjar att endast 20% av insamlade medel når organisationen. Resterande 80% hamnar hos säljbolaget Pool Media. Utav 1000 skänkta kronor går endast 200 kr till organisationen, endast en bråkdel når ut till föreningarna ute i landet. Givarna till organisationerna är förutom svenska företag kommuner och landsting, vilket i slutändan bekostas av oss skattebetalare. Organisationen saknar 90-konto. Ett av kraven för 90-konto är att man uppfyller förhållandet 75-25. Minst 75% av insamlat värde måste gå till organisationen. 


Vidare har de intygat att deras medlemmsantal uppgår till 40 000 medan de i verkligheten bara är 4000 och därmed dragit in stora medel i statliga bidrag.


Efter Uppdrag gransknings avslöjande i SVT har  Skolverket beslutat att granska medlemsuppgifterna från Hem och Skola.


 


Bifogar en länk till givarna som består av Kommuner, Landsting och privata företag: www.svartlista.se/Sponsorer.html


 

Lägg till bild

Om skribenten

/Admin


Visa PDF | Visa utskrift
Antal besök: 1916 - Datum: Wed, 27 Oct 2010

Kommentarer

Du är inte behörig att kommentera. Du måste logga in, för att kunna lämna en kommentar.