Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Shopping-butiker » Svarta listan 2008

Svarta listan 2008

Webbadress: http://
Företagsnamn:
Var hände det:
Namn på produkt / tjänst:
Värde på förlust (kr):

Skribent: Admin2

 


 


 


Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.


Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.


 


 


Brigante Media AB, 11 december 2008
Researrangören Brigante Media AB förbjuds av Marknadsdomstolen att marknadsföra paketresor utan att ha ställt resegaranti. Brigante Media AB har marknadsfört golfresor via sin webbplats. Men företaget har inte ställt den resegaranti till Kammarkollegiet som lagen kräver av företag som arrangerar paketresor. KO tog därför bolaget till Marknadsdomstolen.


Resegarantin är till för att skydda konsumenter om en resa ställs in eller avbryts, till exempel vid en konkurs. Genom den ställda säkerheten kan drabbade konsumenter få pengarna tillbaka eller ersättning för kostnader. Sedan 1 juli 2008 gäller en ny marknadsföringslag. Lagen är kompletterad med en så kallad svart lista med affärsmetoder som alltid är förbjudna inom hela EU.


Marknadsdomstolen dömde Brigante Media enligt en punkt på svarta listan. Brigante Media är den andra researrangören i år som Marknadsdomstolen förbjuder att marknadsföra paketresor utan ställd resegaranti. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.


Vino Grosso AB, 9 december 2008
Alkoholhaltiga drycker får inte marknadsföras med annat än bild på varan, de råvaror som ingår i varan och enstaka flaskor eller liknande. Stockholms tingsrätt har därför dömt ut ett vite på 200 000 kronor för Vino Grosso AB som gjort reklam för vin genom en bild föreställande en vinflaska, en rutig duk, en korkskruv och blommor.


Tingsrätten går därmed på KO:s linje och slår fast att det inte är tillåtet att marknadsföra vin med bilder på med annat än varumärket, flaskan och de råvaror flaskan innehåller.


Efter en tidigare annons utfärdade KO ett förbudsföreläggande mot Vino Grosso i november 2004. Föreläggandet, som Vino Grosso godkände, förbjöd bolaget att använda otillåtna bilder i sin marknadsföring. När Vino Grosso trots föreläggandet publicerade annonsen som beskrivs ovan valde KO att stämma företaget inför Stockholms tingsrätt.


Vinunic AB, 8 december 2008
Alkoholhaltiga drycker får inte marknadsföras med annat än bild på varan, de råvaror som ingår i varan och enstaka flaskor eller liknande. Stockholms tingsrätt har därför dömt ut ett vite på 200 000 kronor för Vinunic AB som gjort reklam för vin genom en bild föreställande en vinflaska, ekplankor och ett antal ekfat. Tingsrätten går därmed på KO:s linje och slår fast att det inte är tillåtet att marknadsföra vin med bilder på ekplankor och ekfat.


Efter en tidigare annons utfärdade KO ett förbudsföreläggande mot Vinunic i april 2005. Föreläggandet, som Vinunic godkände, förbjöd bolaget att använda otillåtna bilder i sin marknadsföring. När Vinunic trots föreläggandet publicerade annonsen som beskriva ovan valde KO att stämma företaget inför Stockholms tingsrätt.


Bornicon & Salming AB, 15 juli 2008
Det är inte tillåtet att göra reklam för vin genom att använda en bild på löjromstoast. Det slår Stockholms tingsrätt fast. Domstolen går därmed på Konsumentombudsmannens linje och dömer ut ett vite på 200 000 kronor för vinimportören Bornicon & Salming AB.

 

Under 2004 förbjöd Konsumentombudsmannen Bornicon & Salming att använda bilder av annat än vin och de råvaror som vin tillverkas av i sin marknadsföring. Det vill säga det som alkohollagen tillåter. Bolaget godkände då KO:s förbud. När bolaget under förra året gjorde reklam för vin med en annons som innehöll en bild på en löjromstoast valde KO att stämma bolaget inför Stockholms tingsrätt.

 

I sin dom delar Stockholms tingsrätt KO:s uppfattning och slår fast att en löjromstoast inte är ett "tillåtande element" i en annons för vin. Tingsrätten dömer också ut det vite på 200 000 kronor som KO:s förbud var förenat med.


Prima Travel AB, 11 april 2008
Marknadsdomstolen förbjuder Prima Travel AB att marknadsföra paketresor utan att företaget har ställt säkerhet hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Som försäljare av paketresor ska Prima Travel ställa en säkerhet hos Kammarkollegiet innan bolaget marknadsför sådana resor. Kammarkollegiet bestämmer säkerhetens storlek. Prima Travel ställde en säkerhet på 1 000 000 kronor trots att bolaget skulle betala in 1 900 000 kronor. Och trots att den ställda säkerheten var 900 000 kronor för liten uppgav bolaget på sin webbplats att "Prima Travel har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet".

 

KO stämde därför Prima Travel AB i Marknadsdomstolen för brott mot resegarantilagen och marknadsföringslagen. Efter det betalade bolaget in hela säkerheten men domstolen valde ändå att pröva målet. Domen är förenad med ett vite på 500 000 kronor.


Mobillån Sverige AB, 30 januari 2008
Mobillån Sverige AB har av Marknadsdomstolen förbjudits att använda avtalsvillkoret "För lånet gäller att kredittagaren är skyldig att erlägga en kreditavgift med 300 kr vid lån på 1 000 kr, 450 kr vid lån på 2 000 kr och med 600 kr vid lån på 3 000 kr" eller liknande villkor om inte avgiften avser en kostnad som Mobillån Sverige AB har för den aktuella krediten.


Enligt konsumentkreditlagen får en särskild avgift för en kredit endast motsvara kostnaden kreditgivaren har för krediten. Enligt KO saknade Mobillån grund för att ta sina avgifter och stämde bolaget i Marknadsdomstolen.


Marknadsdomstolen slår i sin dom fast att avgifterna som är kopplade till Mobillåns krediter omfattas av konsumentkreditlagens bestämmelser. Domstolen anser inte att bolaget kan styrka att avgifterna har använts till direkta kostnader för krediterna. Därför förbjuder domstolen Mobillån att fortsätta använda avtalsvillkor av denna typ. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.
 

Lägg till bild

Om skribenten


Visa PDF | Visa utskrift
Antal besök: 18862 - Datum: Mon, 25 Aug 2008

Kommentarer

Du är inte behörig att kommentera. Du måste logga in, för att kunna lämna en kommentar.