Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Svarta-listan-2010


Svarta listan 2010

 

 

Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.

Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.

 

 

Tanglin Asset Management AB, 22 december 2010

I en annons från fondbolaget Tanglin Asset Management AB marknadsfördes en fond med en länk till bolagets hemsida. Men i bannern saknas helt information kring de risker som finns med att investera i fonder. Det får man istället läsa om på Tanglins hemsida.

Men det räcker inte, menar Marknadsdomstolen och går helt på KO:s linje. Bannern ska ses som en självständig annons med ett säljbudskap och måste därför rymma väsentlig riskinformation. Tanglin har därför brutit mot god marknadsföringssed.

Northmill AB, 21 december 2010

Kreditbolaget Northmill AB har marknadsfört sina tjänster på sökmotorn Google via så kallade metataggar. De aktuella metataggarna har legat dolda i källkoden till webbsidan easycredit.se. Innehållet i metataggarna har inte varit synligt på denna webbsida, men har synliggjorts i Googles sökresultat när man gjort en sökning på bland annat frasen ”easy credit”.

Google-träffen är därför att betrakta som en annons som Northmill står bakom, menar KO och får medhåll av Marknadsdomstolen.

I Google-träffen finns frasen, ”Pengarna på ditt konto inom 15 minuter”. Det är otillåtet att använda snabbhet som ett framträdande argument vid marknadsföring av krediter eftersom det strider mot god kreditgivningssed. Bolaget fälldes därför av Marknadsdomstolen.

L'Oréal Sverige AB, 1 december 2010

L’Oréal Sverige AB får inte påstå i ord eller bild att deras ansiktskrämer kan minska eller ta bort rynkor om man inte har bevis för det. Det slår Marknadsdomstolen fast.

Det var våren 2009 som Konsumentombudsmannen, KO, tog L’Oréal Sverige AB till domstol. Målet handlade om två annonser för så kallade skönhetskrämer. I den ena, för Lâncome High Resolution, intygade en ”Dr Ruggiero” att krämen på en månad slätar ut rynkorna med 70 procent och att rynkor reduceras ”med laserns hastighet”. I den andra annonsen, för Vichy Life Activ Pro, påstods det att krämen kan göra att rynkor minskar eller försvinner helt. 

KO menade att L’Oréal marknadsför produkterna på ett vilseledande och överdrivet sätt.

Det ställs särskilt höga krav på marknadsföringen när man använder sig av medicinsk argumentation, detta har dock aldrig tidigare prövats gällande kosmetiska produkter. I målet hänvisade KO till medicinsk expertis samt tidigare domar i Marknadsdomstolen.

I domen som meddelades i dag går Marknadsdomstolen på KO:s linje och bolagets marknadsföring bedöms vara vilseledande.

Meddelandelån Sverige AB, 28 oktober 2010

Stockholms tingsrätt dömer Meddelandelån Sverige AB att betala 400 000 kronor i vite. Tingsrätten går på Konsumentombudsmannens, KO:s, linje och anser att det inte är tillåtet att marknadsföra krediter med ett framträdande snabbhetsargument.

I januari 2010 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Meddelandelån Sverige AB. Företaget förbjöds möjligheten att framhäva argument för en mycket snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor.

Sedan dess har Meddelandelån marknadsfört krediter med möjligheten att få en mycket snabb kredit genom att använda sig av uttrycken ”snabblån” och ”Pengarna inom 15 minuter” på TV4:s text-TV. Enligt KO bröt detta mot förbudsföreläggandet och stämde därför Meddelandelån i Stockholms tingsrätt för att begära ut vitet.

Meddelandelån Sverige AB ville få vitet jämkat, då de ansåg att marknadsföringen skett av misstag och att ett så stort vite skulle drabba företaget orimligt hårt.

Tingsrätten går helt på KO:s linje och utdömer hela vitesbeloppet då det inte finns skäl för jämkning av beloppet.

Birra Mex AB, 24 september 2010

Stockholms tingsrätt dömer Birra Mex AB att betala 200 000 kronor i vite. Detta sedan företaget brutit mot ett förbudsföreläggande.

I ett förbudsföreläggande från 2007 förbjöd Konsumentombudsmannen Birra Mex AB att marknadsföra alkoholdryck genom att använda bilder som återger frukt eller trasiga ölflaskor. Enligt alkohollagen får alkoholdrycker bara marknadsföras med bilder på varan, råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke. Bolaget godkände föreläggandet som även var förenat med ett vite på 200 000 kronor.

I början av 2010 marknadsförde Birra Mex återigen ölet Corona Extra med en annons som innehöll bilder på det som förbjöds i föreläggandet från 2007. Annonsen innehöll en bild på en halv limefrukt framför en flaska och en klyfta i en flaska. KO anser Birra Mex har överträtt förbundsföreläggandet och kräver därför att Stockholms tingsrätt dömer ut vitet på 200 000 kronor.

Stockholm tingsrätt går på KO:s linje och har kommit fram till att annonsen bryter mot förbudsföreläggandet och har därför beslutat att Birra Mex ska betala in det vitet som föreläggandet var förenat med.

KIA Motors Sweden AB, 24 september 2010

Stockholms tingsrätt dömer Kia Motors Sweden att betala 400 000 kronor i vite. Detta sedan företaget brutit mot ett förbudsföreläggande.

I juni 2007 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Kia Motors Sweden AB. Föreläggandet innebar att Kia förbjöds att använda formuleringar som ger intryck av att bilen Kia Picanto ECO har fördelar för miljön. Kia hade bland annat skrivit att bilen ”är en riktigt miljövänlig bil” i sin marknadsföring. KO ansåg att detta var vilseledande och förbjöd alltså marknadsföringen.

Sedan dess har Kia i annonsering och på sin webbplats marknadsfört Kia Picanto ECO med liknande uttryck. I en annons i Dagens Nyheter stod; ”…en riktigt bra affär – inte bara för miljön utan även för plånboken.” På sin webbplats har man bland annat kunnat läsa; ”snäll mot plånbok och miljö”.

KO ansåg att påståendena i annonsen och på webbplatsen stred mot förbudsföreläggandet. KO stämde därför Kia i Stockholms tingsrätt och begärde att vitet, som föreläggandet var förenat med, på 400 000 kronor skulle dömas ut.

Tingsrätten går nu på KO:s linje och dömer Kia att betala vitesbeloppet.

TeliaSonera AB / TeliaSonera Sverige AB, 18 maj 2010

Telia får inte marknadsföra mobilabonnemang under namnet "Fastpris" om ytterligare kostnader tillkommer. Det slår Marknadsdomstolen fast. Domen är förenad med ett vite på en miljon kronor.

Det var i fjol som Konsumentombudsmannen stämde Telia i Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring. Telia marknadsförde vid den här tidpunkten mobilabonnemang under namnet "Fastpris" och påståendet "Ring så mycket du orkar".

KO ansåg att marknadsföringen gav intryck av att priset är fast och att inga andra kostnader än månadsavgiften ska betalas. Men i själva verket hade abonnemanget begränsningar. Om man till exempel ringde mer än 50 timmar på en månad kostade det extra. Avgifter kunde även tillkomma för flera olika mobiltjänster.

Marknadsdomstolen går på KO:s linje och förbjuder nu Telia att fortsätta marknadsföra mobilabonnemang på samma eller liknande sätt om ytterligare kostnader tillkommer.

KO hade dessutom yrkat att domstolen skulle tvinga Telia att informera om alla kostnader som tillkommer i samband med att man beställer abonnemanget. Här anser dock Marknadsdomstolen att konsumenten själv kan söka den informationen.

Gothia Financial Group AB, 3 maj 2010

Företag får inte slarva med information om ångerrätt till konsumenter. Det slår Svea hovrätt fast i en dom.

När en konsument handlar på distans har han eller hon normalt rätt till 14 dagars ångerrätt. Konsumenten ska få information om ångerrätten både före och efter att avtal ingås med företaget. Om företaget inte lämnar informationen efter köpet förlängs konsumentens ångerrätt till ett år.

Konsumentverket har fått in många anmälningar gällande bristande information om ångerrätten. Anmälningarna handlar bland annat om olika typer av värderingstjänster på Internet och telefonförsäljning.

För att få ett tydligt besked om vad som gäller har Konsumentombudsmannen, KO, valt att biträda en konsument i en rättegång i Svea hovrätt. Konsumenten hade beställt en tjänst från Spärrlinjen AB. Efter cirka tre månader kontaktade konsumenten bolaget och ångrade sitt köp. Eftersom han inte hade fått korrekt information om sin ångerrätt hade han ett års ångerrätt. Han ångrade alltså köpet i tid.

Gothia Financial Group, som tagit över kravet från Spärrlinjen, menade att informationen hade varit tillräcklig och krävde in pengarna. Tingsrätten dömde till Gothias fördel men hovrätten går på KO:s linje och slår fast hur ett företag måste informera om ångerrätten.

Att, som Spärrlinjen, enbart informera om att det finns en ångerrätt och hänvisa till lagen räcker inte. Konsumenten ska få veta hur ångerrätten räknas, hur man ska göra för att använda ångerrätten och vad som gäller när man har ångrat sig.

Kuoni Scandinavia AB (Apollo), 14 mars 2010

Researrangören Apollo måste ersätta sina kunder om resan ändrats efter att den har bokats. Det slår Marknadsdomstolen fast. Följer inte Apollo domen riskerar bolaget ett vite på en miljon kronor.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde Apollo i Marknadsdomstolen för ett år sedan. Bakgrunden var att Apollo fråntog sina kunder rätten till ersättning om tidpunkten för resan ändrats efter att den bokats.

Det enda Apollo gav sina kunder rätt till var återbetalning av resans pris om restiden ändrats med mer än åtta timmar. Varken skadestånd eller ersättningsresa erbjöds. Oskäligt, menade KO, eftersom lagen säger att man ska ha rätt till skadestånd om arrangören av resan ändrar avtalet till konsumentens nackdel.

KO ansåg också att det var oskäligt av Apollo att konsekvent låta sina kunder bara få fyra dagar på sig att bestämma sig om de vid en ändring av resan ville ställa in och få pengarna tillbaka.

Marknadsdomstolen går helt på KO:s linje och dömer Apollo att ändra sina avtalsvillkor. Följer inte Apollo domen riskerar bolaget ett vite på en miljon kronor.

Stävrullen Finans AB (Kraftkommission), 20 januari 2010

Cirka 2 300 tidigare kunder till elleverantören Kraftkommission har rätt till skadestånd. Det har Umeå tingsrätt beslutat. Konsumentombudsmannen, KO, har företrätt samtliga konsumenter i en så kallad grupptalan.

Ärendet mot Kraftkommission, som numera går under namnet Stävrullen Finans AB, har pågått i flera år. Bolaget hade avtal med många kunder om att leverera el till fast pris. När bolaget slutade leverera el till sina kunder blev de hänvisade till en annan leverantör med ett högre pris. Kunderna och KO menade att Kraftkommission/Stävrullen då skulle ersätta sina kunder för den merkostnad de drabbades av. KO gick därför in och företrädde samtliga konsumenter i en så kallad grupptalan. Det är första gången någonsin som KO använder metoden för att företräda en större grupp konsumenter i domstol.

Domen från Umeå tingsrätt är en så kallade mellandom. Tingsrätten bedömer att bolaget har varit oaktsamt när det gäller bristande rutiner för att prissäkra ingångna fastprissavtal. Kraftkommission/Stävrullen är därför skyldigt att betala skadestånd. Hur mycket ersättning varje drabbad konsument kommer att få avgörs i en senare rättegång.

Stävrullen kan överklaga domen till hovrätten fram till den 10 februari.

Siba AB, 7 januari 2010

Stockholms tingsrätt dömer Siba att betala 400 000 kronor i vite. Detta sedan hemelektronikkedjan brutit mot en dom i Marknadsdomstolen.

Det var 2004 som Konsumentombudsmannen först drog Siba inför domstol sedan det framkommit att hemelektronikkedjan marknadsfört mobiltelefonabonnemang utan att lämna tydlig information om att det tillkom en inträdesavgift och fasta löpande avgifter för abonnemanget.

Marknadsdomstolen gick då på KO:s linje och förbjöd Siba att fortsätta med denna marknadsföring. Förbudet var förenat med ett vite på 400 000 kronor.

Efter en granskning upptäckte KO att Siba återigen använde sig av liknande marknadsföring. Det vill säga, att konsumenter erbjöds att köpa en mobiltelefon till ett reducerat pris om man tecknade sig för ett abonnemang. Inte heller denna gång framgick det att det tillkom en anslutningsavgift för abonnemanget.

KO stämde därför Siba i Stockholms tingsrätt och krävde att vitet på 400 000 kronor skulle dömas ut. Tingsrätten slår nu fast att Siba har brutit mot Marknadsdomstolens dom och ska därför betala vitesbeloppet.