Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Svartalistan


Svarta listan

 

 

Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.

Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.

 

 

Svarta listan 2011

 

Svarta listan 2010

 

Svarta listan 2009

 

Svarta listan 2008