Fuskar

Byggprojektet blev försenad från 4 veckor till 14 veckor. De betalade inte sina underentreprenörer och bad dem fakturerar oss. De sa flera gånger att de skulle inte kunna fullföra jobbet om de inte fick mer pengar innan arbetet var klart. Sedan bad dem om dubbla pengarna. De skickade fusk besiktningsprotokoll från ett företag som inte gjorde besiktningen. Jag skulle inte rekommendera att göra affärer med Martin Timmelstad eller Ray Derian (aka Ray Van der Touw).

Vi fick aldrig några kvitto ens.Om skribenten