Varning för bluffmejl till Blocket.se

thumb_blocket.jpg

Varning för bluffmejl till blocket.se

Avsändare: svara.inte@blocketkundservice.se

 

I mejlet skriver de att ens kreditkort överdebiterats, de vill att man matar in kredituppgifter via extern länk: "Vi har uppmärksammat att ditt kort, vid din senaste transaktion, debiterades med ett extra belopp på 340 kr. För att få tillbaka detta belopp ber vi dig att klicka på följande länk och åter mata in de betalningsuppgifter som använts vid transaktionen på Blocket.se.

 

Mejlet i dess helhet:

Hej,
I enlighet med våra användarvillkor samt med målet att förbättra kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra användare, förbehåller Blocket.se sig rätten att regelbundet kontrollera giltigheten för de uppgifter som använts för transaktioner genomförda på Blocket.se.

Vi har uppmärksammat att ditt kort, vid din senaste transaktion, debiterades med ett extra belopp på 340 kr. För att få tillbaka detta belopp ber vi dig att klicka på följande länk och åter mata in de betalningsuppgifter som använts vid transaktionen på Blocket.se.

Åter mata in de betalningsuppgifter

Återbetalningen av det aktuella beloppet kommer att genomföras inom 48 timmar, efter att betalningsuppgifterna som använts vid den senaste transaktionen enomförd på Blocket.se har validerats av våra medarbetare.
Med vänliga hälsningar
blocket.se
----------------------------------------------------------------------------------------
Blocket.se - Sveriges största köp & sälj marknad

Tjänsteleverantör:
Blocket AB
105 18 Stockholm
Org nr 556610-3429


Tänk på att blocket liksom andra företag och banker aldrig begär kontouppgifter via mejl.

Om skribenten

/Admin